Εγγυήσεις Προϊόντων

Για την πλήρη εναρμόνιση της με την νομοθεσία της Ευρωπαικής Ένωσης (“ΕΕ”) περί εγγύησης προιόντων η ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ (“Εταιρεία”) προσφέρεi περιορισμένη εγγύηση 2 ετών στον αγοραστή του προιόντος (“Πελάτης”). Η περιορισμένη εγγύηση αυτή ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης αγόρασε το προϊόν. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της 2ετούς περιόδου.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ επισκευάζει ή προβαίνει σε δωρεάν αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος κατά την διακριτική της ευχέρεια. Η ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ θα επιστρέφει το επισκευασμένο προϊόν ή άλλο προϊόν στον αγοραστή σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Σε περίπτωση επισκευής του προϊόντος θα αλλάζεται το/τα ελαττωματικό/κα εξάρτημα/τα. Σημειώνεται ότι με τον όρο “εξαρτήματα” ή “ανταλακτικά” νοούνται όλα ανεξερέτος τα μέρη του προϊόντος.

Κύρια προϋπόθεση για να ισχύσει η περιορισμένη εγγύηση, ο αγοραστής υποχρεούται να παρουσιάσει την αυθεντική απόδειξη του προϊόντος και παραδίδωντάς το προϊόν σε ένα από τα καταστήματα της ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ. Σημειώνετε ότι όλα τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και να συμπεριλαμβάνουν όλα τα αξεσουάρ και τα κουτιά συσκευασίας.

 

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις φυσικών φθορών καθώς και στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 1. Tο ελάττωμα δημιουργήθηκε λόγο του ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, έκθεση σε ακραίες θερμικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη φαγητού ή υγρού ή άλλες ενέργειες.
 2. Ο πελάτης δεν ειδοποίησε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
 3. Tο προϊόν δεν έχει επιστραφεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
 4. Σειριακός αριθμός του προϊόντος, έχει αφαιρεθεί, σβηστεί, αλλοιωθεί ή είναι αδύνατη η ανάγνωση του.
 5. Tο ελάττωμα δημιουργήθηκε λόγω του ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδέθηκε με εξάρτημα που δεν αρμόζει στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 6. Tο ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του δικτύου.
 7. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ώστε να διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το ελάττωμα της συσκευής.
 8. Η εν λόγω περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του πελάτη κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι του πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Η εν λόγω περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές ή άλλες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά, έξοδα ή δαπάνες.

 

 1. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει εντός τριάντα (30) ημερών να παραλάβει τα αντικείμενα που έχει προσκομίσει προς επιδιόρθωση, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη τους.
 2. Όλα τα αναλώσιμα ή παρελκόμενα ενός προϊόντος π.χ. (φορτιστές, μπαταρίες, ακουστικά, τροφοδοτικά, ρολόγια υγραερίου και κ.α.) καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας βάση προϋποθέσεων που αναφέρονται στη τρίτη παράγραφο, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.
 3. Η εγγύηση ισχύει για συσκευές, οι οποίες έχουν πωληθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, είναι υποχρέωση του πελάτη να παραδώσει τη συσκευή στο κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εξαιρούνται συσκευές όπου απαιτείται η επίσκεψη του τεχνικού στο χώρο του πελάτη, π.χ. πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες κτλ).Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αγοραστής αποστείλει το προϊόν στο κατάστημα με courier, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, ολική ή μερική απώλεια προσωπικών δεδομένων κατά την διάρκεια της επιδιόρθωσης της συσκευής. Αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη προσωπικών δεδομένων τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, έχει μόνο ο νόμιμος χρήστης του προϊόντος. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την μερική ή ολική απώλεια δεδομένων, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ελάττωμα της ηλεκτρονικής συσκευής, είτε αυτό προήλθε από κατασκευαστικό λάθος (εντός εγγύησης), είτε από λάθος του χρήστη (εκτός εγγύησης).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα, κατά το χρόνο της αρχικής τους αγοράς, είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στην κατασκευή, στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους προηγούμενους όρους και προϋποθέσεις.

Η εταιρεία είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή υπηρεσία είναι αναγκαία, για την αποκατάσταση βλάβης των συσκευών σας, ακόμη και στην περίπτωση μη προμήθειας των συσκευών από την εταιρεία μας.

 

Εξυπηρέτηση Μετά Την Αγορά

Η εταιρεία μας ως η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στην Κύπρο καθιερώθηκε στην αγορά κυρίως για την φιλική και επαγγελματική εξυπηρέτηση κτίζοντας παράλληλα σχέσεις με τους καταναλωτές.

Το προσωπικό, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας, είναι πάντοτε στη διάθεση σας για να επιλύσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει μετά την αγορά σας, ακόμη και στην περίπτωση προϊόντων οποιασδήποτε επωνυμίας που δεν έχετε προμηθευτεί από την εταιρεία μας, επομένως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποτεδήποτε χρειαστεί αναγκαίο.

 

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

O ιστότοπος « www.andreascharalambouscy.com » είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ (‘ΕΤΑΙΡΕΙΑ’), που εδρεύει στην Κοφίνου, Λάρνακα, Αγίου Επικτήτου 1, 7735, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας andreas.charalambous@axelectricals.com.cy και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού της καταστήματος 24817444. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ιστότοπου με το εμπορικό σήμα ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.andreascharalambouscy.com . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, την χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί Όροι

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε, την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πολιτική Τιμών

Η ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Εγγυήσεις Προϊόντων, Πολιτική Επιστροφών, Πολιτική Ακυρώσεων & Τρόποι Αποστολής

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις αντίστοιχες παραγράφους.

 

Πολιτική Ακυρώσεων

H ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ (‘ΕΤΑΙΡΕΙΑ’) σας δίνει την δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας με τους εξής πιο κάτω τρόπους:

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να παραλάβετε την παραγγελία σας σε ένα εκ των καταστημάτων μας, ή παράδοση & εγκατάσταση των προϊόντων από τα συνεργεία μας, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή μέχρι και 2 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης την παραγγελίας, επικοινωνώντας με το αρμόδιο κατάστημα σε ώρες λειτουργίας.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει κατ’ οίκον παράδοση ή την παραλαβή από γραφείο παράδοσης AkisExpress, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή πριν το προϊόν σας δοθεί στην υπηρεσία παράδοσης. Μετά την αποστολή του προϊόντος σας, η κατάσταση της παραγγελίας σας θα ενημερωθεί αυτόματα και δεν θα μπορείτε πλέον να την ακυρώσετε. Μπορείτε φυσικά, να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε, ακολουθώντας τις οδηγίες επιστροφής όπως περιγράφονται στην Πολιτική Επιστροφών.

 

Πολιτική Επιστροφών

Ως μια από τις βασικότερες αξίες της εταιρείας μας είναι ο πελάτης να είναι πάντα ευχαριστημένος. Στην κατεύθυνση αυτή η πολιτική μας στην επιστροφή ή αλλαγή προϊόντων εστιάζεται στα ποιο κάτω σημεία με προϋπόθεση ότι η αυθεντική απόδειξη θα παρουσιάζεται πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορείτε να επιστρέψετε την αγορά σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων σε εσάς ή στον υποδειχθέντα από εσάς μεταφορέα, επιβαρυνόμενοι με τα έξοδα μεταφοράς της επιστροφής σας και τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων.

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς αιτία, αποκλειστικά από την από απόσταση αγορά σας εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς σας, επιστρέφοντας τα προϊόντα/προϊόν στην αρχική τους κατάσταση, δηλαδή χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχουν παραβιασθεί οι συσκευασίες τους επιβαρυνόμενοι με τα έξοδα μεταφοράς.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων και όχι πριν από την παράδοσή τους και προϋποθέτει την αποστολή των παραστατικών αγοράς, την διατηρησιμότητα των προϊόντων σε αρίστη κατάσταση και την ευθύνη σας μέχρι της παραλαβής τους από εμάς στον χώρο που θα σας υποδείξουμε επιβαρυνόμενοι με όλα τα σχετικά έξοδα αποστολής και παραλαβής.

Η εταιρεία μας επιστρέφει το αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο, όταν παραλάβει και ελέγξει την επιστροφή σας και τα παραστατικά της αγοράς σας, με τον ίδιο τρόπο που επιλέξατε για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

 

Το δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 1. Στις περιπτώσεις που το τίμημα έχει καταβληθεί στα φυσικά μας κατάστηματα και η παραλαβή των προϊόντων έχει πραγματοποιηθεί από τα φυσικά μας κατάστηματα καθώς η πώληση δεν είναι από απόσταση δηλαδή δεν είναι ηλεκτρονική.
 2. Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί (εγκατάσταση, θέση λειτουργίας, καταχώρηση registration προϊόντων, τοποθέτηση παρελκόμενων μερών).
 3. Στις περιπτώσεις προϊόντων εικόνας & ήχου, λογισμικού που έχουν αποσφραγισθεί από την συσκευασία τους.
 4. Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μετά την αποσφράγισή τους για λόγους υγιεινής (ξυριστικές-αποτριχωτικές μηχανές, οδοντόβουρτσες ηλεκτρικές, μαγειρικά σκεύη κλπ παρόμοια).
 5. Στις περιπτώσεις ψηφιακού υλικού, αν η εκτέλεση εφαρμογής ξεκίνησε με σύμφωνη γνώμη του πελάτη και ενημέρωσή του, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
 6. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών (τοποθέτηση, σύνδεση, συντονισμός κλπ) καθώς μετα την παροχή υπηρεσιών χάνεται το δικαίωμα υπαναχώρησης.
 7. Στις περιπτώσεις προϊόντων που επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή φθαρμένη συσκευασία.
 8. Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα προορίζονται για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

Ο πελάτης προκειμένου να κάνει χρήση του δικαιώματος επιστροφής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του γραπτώς μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής επιστολής. Eπί πλέον ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει την επιστροφή του στην εταιρεία εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας με δικά του έξοδα αποστολής σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος επιστροφής και μετά την παραλαβή και έλεγχο των προϊόντων, ο πελάτης θα πιστωθεί με πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα των προϊόντων το οποίο θα εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η καταβολή του.

 

Τρόποι Παράδοσης & Αποστολής

 

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να ενημερώνονται για το κόστος αποστολής ή εγκατάστασης της παραγγελίας τους από το εργαλείο "Τρόπος Παράδοσης", το οποίο εμφανίζεται μόλις προστεθεί ένα είδος στο "καλάθι" τους, εισάγοντας τον Τ.Κ. της περιοχής στην οποία επιθυμούν να γίνει η αποστολή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία από ένα εκ των καταστημάτων μας, δεν υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση. Για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση σας, η ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ (‘ΕΤΑΙΡΕΙΑ’) διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους αποστολής προϊόντων:

 

Προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες Ήχος & Εικόνα, Κλιματισμός & Θέρμανση, Μικροσυσκευές, BBQ (εξαιρούνται τα κλιματιστικά).

 

 1. Παραλαβή από κατάστημα της εταιρείας μας.

Επιλέξτε το κατάστημα που επιθυμείτε για να παραλάβετε το προϊόν σας, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Ο χρόνος προετοιμασίας της παραγγελίας είναι από 2 εώς 48 εργάσιμες ώρες. Όταν η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς.

 

 

 1. Παγκύπρια αποστολή σε100 σημεία μέσω Akis Express

Επιλέξτε ένα από τα 100 σημεία Akis Express σε όλες τις πόλεις για να παραλάβετε την παραγγελία σας. Για αγορές έως €30 υπάρχει χρέωση €5, ενώ για αγορές άνω των €30 η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ!

 

 

Προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες Λευκές Συσκευές, Επαγγελματικά, και Κλιματιστικά.

 

 1. Παραλαβή από κατάστημα της εταιρείας μας.

Επιλέξτε το κατάστημα που επιθυμείτε για να παραλάβετε το προϊόν σας, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Ο χρόνος προετοιμασίας της παραγγελίας είναι από 2 εώς 48 εργάσιμες ώρες. Όταν η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς.

 

 1. Παγκύπρια αποστολή σε 100 σημεία μέσωAkis Express

 

Επιλέξτε ένα από τα 100 σημεία AkisExpress σε όλες τις πόλεις για να παραλάβετε την παραγγελία σας. Η χρέωση σε αυτήν την περίπτωση είναι €15.

 

 1. Κατ' οίκον παράδοση

Επιλέξτε την κατ' οίκον παράδοση και ξεγνοιάστε! Η παραγγελία σας θα φτάσει κοντά σας σε 2 - 5 εργάσιμες μέρες και είναι δωρεάν για αγορές άνω των €30 εκτός για μεγάλες οικιακές συσκευές όπου το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης χρεώνονται επιπλέον μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ' οίκον παράδοση, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τους δύο τρόπους παραλαβής.


Στις περιπτώσεις προϊόντων μεγάλου όγκου (όπως πλυντήρια,ψυγεία,κουζίνες κλπ) τα είδη αυτά μεταφέρονται έως το ισόγειο της διεύθυνσης που θα υποδείξει ο πελάτης. Εάν ο πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά του προϊόντος σε όροφο πάνω από το ισόγειο τότε ο πελάτης βαρύνεται με το κόστος της μεταφοράς. Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στη συσκευή κατά τη μεταφορά της από το ισόγειο μέχρι τον όροφο που επιθυμεί ο πελάτης, η ETAIΡEIA δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή από τη στιγμή που το προϊόν παραδίδεται στο ισόγειο της διεύθυνσης που έχει υποδείξει ο πελάτης. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη, είτε από την ίδια την ETAIΡΕΙΑ,  για την απευθείας παράδοση αυτού στην διεύθυνση που θα υποδείξει ο πελάτης.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης της, που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία (απεργίες, φυσικές καταστροφές, προβλήματα των προμηθευτών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις που αλλάζουν το καθεστώς των συναλλαγών) και θα δικαιούται, όταν αυτό συντρέχει, παράταση του χρόνου για την εκτέλεση.

 

Κόστος Εγκατάστασης

Στις περιπτώσεις προϊόντων όπου απαιτείται εγκατάσταση, τα εξειδικευμένα συνεργεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σας παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Εγκατάσταση προϊόντων Ήχου & Εικόνας

Tο κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνει:

 • Ξεπακετάρισμα συσκευής
 • Συντονισμός καναλιών, στην σειρά που υποδεικνύεται (προνοεί ορθή λειτουργία κεραίας)
 • Σύνδεση της συσκευής με υφιστάμενες συσκευές ήχου & εικόνας, εφόσον αυτές είναι συμβατές και υπάρχουν τα αντίστοιχα καλώδια
 • Επίδειξη χρήσης και βασικών λειτουργιών
 • Βάσεις τοίχου τηλεόρασης: Εφαρμογή στο σημείο που θα υποδείξει ο πελάτης

 

Εγκατάσταση προϊόντων από τις κατηγορίες Λευκές Συσκευές & Επαγγελματικά

Tο κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνει:

 • Ξεπακετάρισμα συσκευής
 • Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής σε σημείο που υποδεικνύεται ,εφόσον πληρούνται όλες οι προυποθέσεις (παροχή ηλεκτρισμού, νερού & αποχέτευσης).
 • Επίδειξη χρήσης και βασικών λειτουργιών.
 • Σε περίπτωση χρήσης ανυψωτικού μηχανήματος, η χρέωση επιβαρύνει τον πελάτη.

 

 

Εγκατάσταση Κλιματιστικών Τοίχου

Ισχύς (BTU)

Κόστος (€)

9.000

100

12.000

100

18.000

120

24.000

120

 

 

Tο κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνει:

 1. Τοποθέτηση του κλιματιστικού σε σημείο που υποδεικνύεται από τον πελάτη ή ενδείκνυται βάση της υπάρχουσας πρόνοιας
 2. Χρήση χαλκοσωλήνων με μόνωση μέχρι 3 μέτρα. (Σε περίπτωση χρήσης επιπρόσθετων μέτρων χαλκοσωλήνας η τιμή ανά μέτρο είναι: 9.000 BTU & 12.000 BTU: €10 / 18.000BTU & 24.000BTU:€15

 

Επιπλέον χρέωση:

 • Βάσεις για την εξωτερική μονάδα(compressor): €20
 • Αφαίρεση παλαιού κλιματιστικού: €30
 • Eγκατάσταση διακόπτη ασφαλείας (heaterswitch): €15
 • Eγκατάσταση απομονωτή (isolator): €40
 • Eγκατάσταση διακοσμητικού καναλιού (tracking) ανά μέτρο: €10

H εγκατάσταση κλιματιστικού γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πελάτη. Για άλλους τύπους κλιματιστικού, π.χ τύπου κασέτας ή δαπέδου, η τιμή της εγκατάστασης εξαρτάται ανά περίπτωση.Το τελικό κόστος εγκατάστασης θα καθορίζεται μετά από επίσκεψη τεχνικού της εταιρείας μας για μελέτη.

 

Τρόποι Παραγγελίας

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα που επιθυμείτε με τους πιο κάτω τρόπους:

 1. Tηλεφωνικώς, εντός του ωραρίου των καταστημάτων μας.
 2. Μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στον ιστότοπο www.andreascharalambouscy.com
 3. Με επίσκεψη σας σε ένα εκ των καταστημάτων μας παγκυπρίως.

 

  • Σημειώνεται ότι κάνοντας την παραγγελία σας σε ένα εκ των καταστημάτων μας, δεν σημαίνει αυτόματα ότι και θα παραλάβετε το προϊόν άμεσα. Ως χρόνος παράδοσης ισχύει ακριβώς ότι και για τους άλλους τρόπους παραγγελίας.
  • Για όλα τα προϊόντα αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας ενδεικτική διαθεσιμότητα. Παρόλα αυτά, οι διαθεσιμότητες των προϊόντων μεταβάλλονται καθημερινά αναλόγως της αντιπροσωπείας και το είδος του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορούν να παραδοθούν εντός 1 - 4 εργάσιμων ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, η παράδοση επιτυγχάνεται συνήθως σε διάστημα 2 – 5 εργάσιμων ημερών, ενώ για κάποια προϊόντα που δεν υπάρχουν σε απόθεμα ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαρκέσει έως και 10 εργάσιμες ημέρες ή για προϊόντα τα οποία είναι προπαραγγελία θα ισχύσει ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης που συμφωνήθεικε μεταξύ της εταρείας και του πελάτη.