ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ: Ανδρέας Χαραλάμπους Ηλεκτροσυσκευές Λτδ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:35280

ΑΡΙΘΜΟΣ Φ.Π.Α:10035280 Μ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24 817 444

FAX: 24 322 356

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίου Επικτήτου 1, 7735, Κοφίνου, Λάρνακα, Κύπρος